Workshops en cursussen

Op verzoek van belangstellenden geef ik bij voldoende aanmeldingen workshops en cursussen, zowel voor particulieren als gegadigden uit het bedrijfsleven, bijvoorbeeld t.b.v. jubilea.

Er zal gewerkt kunnen worden in (vooral) klei en boetseerwas. Daarnaast kan er in steen gehakt worden. De groepen zullen uit niet meer dan 8 personen bestaan waarmede de persoonlijke aandacht en begeleiding gewaarborgd wordt.

Cursussen zullen gegeven worden gedurende een aantal dagdelen in opeenvolgende weken, met onderbreking van de gebruikelijke vakanties.

De eerste cursusochtend/avond zal worden besteed aan de kennismaking met het te gebruiken materiaal en gereedschap, alsmede het maken van een keuze daaruit. Vervolgens zal door de cursisten een beeld naar keuze gecreŽerd worden, danwel naar model of portret geboetseerd worden, waarna er tijd besteed wordt aan het maken van een mal.

Gedurende de laatste twee dagdelen zal in de mal een zg. gietwas- of een gipsen afgietsel van het originele model gegoten worden, hetwelk vervolgens geretoucheerd wordt.
Indien deelnemers er prijs op stellen om vervolgens hun vervaardigde beeld in brons te laten vereeuwigen, dan zal ik hen daarbij, via een bronsgieter, begeleiden.